Poänguppdelning

Kurser i årskurs 1:

Första året läser du kurser i matematik, programmeringsteknik och MATLAB samt mekanik. Du kommer även att inleda dina studier till ämnesområdet Industriell ekonomi genom att under ditt första
år läsa tre olika kurser.

 • Matematik (flera kurser) 22,5 hp
 • Industriell ekonomi (flera kurser) 22,5 hp
 • Programmeringsteknik och MATLAB 7,5 hp
 • Mekanik, grundkurs 8 hp
Kurser i åk 2:

Under ditt andra läsår har du obligatoriska kurser inom bl.a. differentialekvationer, numeriska metoder och statistik samt i industriell ekonomi. Under årskurs två skall du också välja en teknikinriktning som du vill fördjupa dig inom, så parallellt med kurserna i Industriell ekonomi läser du kurser inom den teknikinriktning du valt.

 • Industriell ekonomi (flera kurser) 18 hp
 • Specifika teknikinriktningskurser 27 hp
 • Differentialekvationer 6 hp
 • Numeriska metoder 6 hp
 • Sannolikhetsteori och statistik 6 hp
 • Fysik 7,5 hp
Kurser i åk 3:

Under ditt tredje läsår fortsätter du att läsa kurser i industriell ekonomi parallellt med kurser inom vald teknikinriktning. Årskurs tre avslutas med ett examensarbete, grundnivå, 15 hp.

 • Industriell ekonomi (flera kurser) 18 hp
 • Teknikinriktning och valfria kurspoäng ca 27 hp
 • Examensarbete, grundnivå, för kandidatexamen 15 hp
Kurser i åk 4-5:

Under årskurs 4 och 5 fortsätter du din utbildning genom att fördjupa din kunskap inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management, TIEMM). Detta sker genom parallella studier inom både industriell ekonomi och vald teknikspecialisering på avancerad nivå. Därför går ej någon generell poänguppdelning att göra, dock läser alla Examensarbete på 30 hp.

 • Blandade kurser beroende av teknikspecialisering, 90 hp
 • Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp