Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen sköter bokföringen, tar in och sprider information om sektionens verksamhet, och stödjer nämndernas verksamhet. Styrelsen är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra I-sektioner i Sverige.

Läsåret 2016/2017 utgörs styrelsen av följande personer:

Ordförande Alexander Dryselius, I-15
Vice ordförande Sara Almström, I-16
Kassör Albin Granell, I-15
Ettans plats Daniel Liu, I-17
Socialt ansvarig Samuel Holmström, I-15
Kommunikationsansvarig Linnea Olby, I-15
Logistikansvarig Gabriel Lundquist, I-15
Näringlivsansvarig Carl Mailer, I-15
IT-Ansvarig Max Xie, I-15
Programansvarig Emma Boström, I-15

 

Du kontaktar styrelsen enklast via denna sida.