Styrelsen

Sektionens verksamhet leds av sektionens styrelse, som väljs av sektionsmedlemmarna. Styrelsen sköter bokföringen, tar in och sprider information om sektionens verksamhet, och stödjer nämndernas verksamhet. Styrelsen är även de som representerar sektionen inför utbildningskansliet, KTH:s institutioner och studentkåren, samt även inför andra sektioner på KTH och inför andra I-sektioner i Sverige.

Läsåret 2016/2017 utgörs styrelsen av följande personer:

Ordförande Douglas Lundholm, I-13
Vice ordförande Emil Brismar, I-14
Kassör Max Kottorp, I-14
Ettans plats Ej tillsatt
Socialt ansvarig Hampus Österlind, I-14
Kommunikationsansvarig Jimmy Lilja, I-13
Logistikansvarig Beatrice Boström, I-14
Näringlivsansvarig Felix Ewert, I-15
IT-Ansvarig Joakim Larsson, I-13
Programansvarig Daniel Berlin, I-12

 

Du kontaktar styrelsen enklast via denna sida.