Tackmästare

Tackmästarna anordnar varje år den traditionsenliga tackfesten för phöset, d.v.s. de personer som anordnat mottagningen. Tackmästare väljs på höstens första ordinarie sektionsmöte.