StURe

Som I-Sektionens studerande skyddsombud, StURe, är jag den person på sektionen som ansvarar för studenternas psykiska och fysiska hälsa. Detta innebär att min  uppgift är att arbeta för att alla ska ha en trivsam arbetsmiljö under sin tid på I-linjen. Som StURe kommer jag att samla och sprida information om arbetsmiljö, jämlikhet och studiesociala frågor i sektionen och ha en övergripande kontakt med sektionens alla nämnder.

Till mig kan du komma ifall du känner dig lite ensam och vill ha någon att prata med, är fysiskt sjuk och behöver hjälp, eller om du har frågor som rör den allmänna trivseln på sektionen.

Har du något på hjärtat, så tveka inte att kontakta mig!


Sivan Bapir i09
StURe 2012/2013