Portergeneralen

När i begynnelsen Osquar och Osqulda sprang ur Portereken insåg de snabbt att en person behövdes för att vörda och älska Portereken, samt utföra specifika sysslor i syfte att bevara och främja ett rikt studieliv på I-sektionen. För att åstadkomma detta skapades en person som var sektionen förkroppsligad. Personen brann för sektionen och dess historia. Personen levde för traditioner och anekdoter. En person som värdesatte sektionen över allt annat. Denna person blev Portergeneralen.

Uppgift

En portergenerals främsta uppgift är att främja traditioner inom sektionen men även att skapa nya. Det innebär att vara påläst och nyfiken för varför vi har de traditioner vi har för att kunna sprida dessa vidare och på så sätt skapa gemenskap inom sektionen. Det innebär också att bevara och arkivera från tidigare år. Portergeneralen har till sitt förfogande ett arkiv av bilder, märken och annat (utöver porterförrådet) som beskriver
I-sektionens historia. Det ligger även på portergeneralen att vara behjälplig vid diverse frågor angående sektionen, försäljning av märken samt förslag på nya traditioner.

Kom gärna till mig och diskutera traditioner, idéer på märken eller ställ alla möjliga frågor om I’s historia så ska jag svara efter bästa förmåga!

Johnatan Gunnarsson, I-13
portergerneralen@iare.nu