PAS

PAS, Programansvarig student, kallas den person som har det övergripande ansvaret för studienämndens arbete gällande I-programmets framtida utformning. PAS samarbetar med programansvariga lärare och är I-sektionens representant i utbildningsnämnden och skolledningen.

PAS deltar även på programråd, prefektmöte och utbildningsråd där det gäller att verka för att alla beslut som tas tar hänsyn till oss i-studenters allra bästa. Det är alltså som PAS du har största möjlighet att påverka din utbildning!

PAS är en eftertraktade post som yngre I:are brukar försöka aspirera till genom att först gå med i Studienämnden, så verkar PAS intressant engagera dig i Studienämnden redan i år!

Kontakt: programansvarigstudent@iare.nuAlexander Osbakk
Programansvarig student