Kårfullmäktige

Bland tiotusental studenter och en yta stor som Gamla Stan kan det vara svårt att få sin röst hörd på KTH. För att föra studenterna samman finns därför Tekniska Högskolans studentkår, eller THS. THS består av två grenar, THS lokalt (Sektionerna) och THS centralt. Organisatoriskt styrs THS centralt parlamentariskt där kårfullmäktige är ”riksdagen”. Istället för politiska partier har istället samtliga sektioner på KTH ett antal mandat beroende på antal medlemmar (I-sektionen har 3 mandat).

Förutom att stödja I-sektionen finansiellt (50kr/medlem) så arbetar THS centralt även med övergripande frågor där studenter från flera sektioner har gemensamma viljor, ofta rör det sig om lobbyarbete mot KTH.

Ett bra exempel på THS arbete är kampen om terminsplaneringen för 2012-2013. KTH:s förslag med bland annat tentor efter jul och konstiga omtentatider togs emot med ett ramaskri av studenterna. Efter påtryckningar från bland annat I-sektionens kårfullmäktigrepresentanter tog dock THS ledningsgrupp fram verktyg för protestlistor och demonstration. Beslut om dessa åtgärder togs på KF dagen därpå och efter att ha visat KTH hur massivt motstånd förslaget hade rättade de sig efter THS önskan att fortsätta med det gamla systemet även 2012-2013.

Andra exempel är införda krav på pedagogisk utbildning för lärare och att KTH numera ansvarar för städning av toaletterna i våra sektionslokaler. THS driver även Nymble med allt från gasquer, onsdagspubar och nattklubbsonsdagar till mikrovågsugnar, restaurang och Café.

För att iare skall kunna göra sina röster hörda i KF krävs dock två saker:
Först och främst måste vi få reda på vad iare vill förändra för att göra tiden på KTH bättre, se till att hugga tag i någon av representanterna eller skicka ett mail med dina idéer till kf@iare.nu.

För det andra krävs det drivna personer som vill föra fram dessa åsikter i själva kårfullmäktige. Mandatperioden för sittande representanter sträcker sig till läsåret slut och nyval kommer hållas i maj, och vi hoppas såklart att DU ställer upp och söker! Att vara representant i kårfullmäktige innebär att man tar de högsta besluten i en organisation med 10 000 medlemmar, utan att kräva den tid som posterna i ledningsgruppen kräver. Du får träffa drivna människor från alla sektioner som tillsammans vill göra studietiden på KTH bättre samtidigt som du får bra erfarenheter och en merit till ditt CV!

Med hopp om många förslag samt många sökande i nästa val!

KF-delegationen 2011-2012

Carl Thelin, Ledamot

Henrik Tham, Ledamot

Wilhelm Schorlander, Ledamot

Theresia Silander Hagström, Suppleant

Caroline Zheng, Suppleant


Lämna en kommentar

captcha