Valberedningen

Valberedningen är förtroendevald av I-sektionen i syfte att förbereda val till sektionens styrelseposter och andra förtroendevalda inom sektionen. I arbetet ingår att rekrytera sökanden till dessa poster, genomföra intervjuer och därefter jämföra de sökandes kompetens för att om lämpligt kunna förorda någon för respektive post.

Vill du veta mer om vårt arbete eller få information om hur rekryteringsförfarandet går till när du söker till en post, maila oss på valberedningen@iare.nu eller kontakta ordföranden personligen. Det är även till valberedningen du vänder dig till när du ämnar söka en förtroendepost. Dock annonseras oftast posterna med ett separat ansökningsformulär och efter att ha ansökt via detta kontaktar vi dig för intervju. Finns inte detta formulär är det bara att skicka in ansökan till mailen nedan.

Medlemmar av Valberedningen 2014/2015:

Amanda Heydari, i-13, Ordförande

0736793448

Erik Poromaa, i-11, Ledamot

Jonathan Gunnarsson, i-13, Ledamot

Isabelle Blomqvist, i-11, Ledamot

Daniel Berlin, i-12, Ledamot

Fredrik Nordström, i-12, Ledamot

Peter Wallander, i-09, Ledamot

Per Åström, i-10, Ledamot


Kontakt: valberedningen@iare.nu