Näringslivsnämnden

Den mest sökta civilingenjörsutbildningen i Sverige 2013 och nu 2014 är Industriell ekonomi på KTH. Det visar att det inte bara är Sveriges studenter som har kommit till insikt om fördelarna utbildningen genererar i fråga om bredd och engagemang. Även Sveriges näringsliv har fått upp ögonen för utbildningen. Näringslivsnämnden, NLN, är den nämnd som handhar och utvecklar sektionens relationer med näringslivet och arbetsmarknaden. Vi arbetar för att studenterna på Industriell ekonomi ska få en naturlig kontaktyta med näringslivet genom olika kommunikationskanaler så som mail, brevutskick och affischering. Med detta kan vi anordna givande företagspresentationer, middagar och långsiktiga samarbeten.

Kontaktlista:

Daniel Ohlsson, I-13
Ordförande, Näringslivsnämnden
naringsliv@iare.nu

Adam Orre, I-14
Säljansvarig
student.naringsliv@iare.nu

Jennifer Ljungsquist, I-13
Företagsansvarig
foretag.naringsliv@iare.nu