I-Academy

I-Academy är I-sektionens egna utvecklingsprogram som förbereder Iare inför den kommande karriären.

Sedan 2011 har I-Academy’s workshops gett deltagarna kunskaper och färdigheter som kompletterat I-programmet och utvecklat kompetenser som många framtida yrken kräver. Målet är att studenterna efter att ha deltagit i I-Academy skall vara bättre förberedda inför den stundande karriären och ha fått verktyg för att själva kunna fördjupa sina kunskaper inom de olika områdena. Sex speciellt utvalda företag leder varsin workshop där deltagarna får ta del av övningarna under avslappnade och personliga former. Innehållet är framtaget för att passa studenter under den senare delen av sin utbildning på Industriell Ekonomi.

I år, hösten 2014, kommer vi erbjuda 20 studenter från årskurs 3-5 utvalda på meriter inom skola, sektion och näringsliv, en möjlighet att delta i programmet som kommer bestå av sex workshops inom följande områden:

Personligt varumärke och karriärstips – 3 Nov
Caselösning och problemanalys – 10 Nov
Presentationsteknik och Powerpoint – 17 Nov
Excel – 24 Nov
Ledarskap – 1 Dec
Personlig utvärdering och utveckling – 8 Dec

Eventen sker på kvällstid (ca 17-21) hos deltagande företag eller i lokaler på KTH och deltagarna bjuds på mat och dryck. En introduktion till sista eventet kommer även hållas under lunch kl 12-13 på tisdagen 4 november i lokaler på KTH.

Sista ansökningsdag till årets upplaga av I-Academy är onsdagen den 22 oktober kl 23.59. Ansök genom att skicka CV (utan betyg) samt en kort motivering om max 150 ord till i-academy@iare.nu

I-Academy 2014:

Projektledare                                 Emilie Ljungqvist                            0707-90 41 07
Vice projektledare                         Carolina Fahnehjelm                     0709-94 53 06

För frågor och vidare information:

i-academy@iare.nu


Lämna en kommentar

captcha